სამი ყვავი ორი ძერა არწივს ცოტა აცდა - განმარტებები - ბიძერი