0

ჩასელფე

სოციალურ ქსელში ხშირად გამოყენებადი სიტყვა, რაც უხვად არის საფლირატო ხასიათის ჩატში

აბა მიდი ჩასელფე, ჩემ თავს გაფიცებ