0

კბილებს იკეთებს

უცხოეთიდან გამიზნულად ჩამოსული მიგრანტი,რომელიც შედარებით იაფად იკეთებს კბილებს მშობლიურ ქვეყანაში.

იქ ძვირია.