0

მიყიდე და ჩაგირიცხავ

პროდუქტის საყიდლად წასულ მეგობარზე/თანამშრომელზე გზაში დაწეული სიტყვა.დასკვნის სახით მოსდევს ფრაზა 'ჩაგირიცხავ',რომელიც შემთხვევათა 78 %-ში არ ხდება

ქილის ზერო დამითრიე და ჩაგირიცხავ რა