0

კრისა

საერთოდ ეს სიტყვა ჩუმჩუმელას ნიშნავს, მაგრამ აქტიურად გამოიყენება სოფელში სადაც აუცილებლად მოიძებნება 2-3 კრისა

გადმო ბიჯო კრისა

0

კრისა

პიროვნება რომელიც გამოირჩევა ეშმაკობით
(ძალზედ შენძრეული)

შე კრისა