1

ორი თვისება

მდედრის დიდი ზომის, ლამაზი მკერდი

- ნახე ბიჭო რა ორი თვისება აქვს