0

ლიოჩიკის გული

ფრაზა იხმარება იმ ადამიანის მიმართ რომელსაც ექსტრემალური სიტუაციების არ ეშინია

- ნახე ბიჭო ლიოჩიკის გული აქვს