0

ქნა რამე?

კითხვა გამოყენება მარიხუანას მოწევის შემდეგ, იმის გასაგებად დაიბოლა თუ არა

- ქნა რამე?