0

კალმისკალმისტარია?

ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას თავი უნდა აარიდოთ, რადგან მოსდევს შემდეგი დიალოგი:

-კალმისკალმისტრარია?
-რა?
-ამომდე ყბა!
-ყბაც ამომდე ყბის ძირიც, ყლ*ც მომჭამე ყლ*ს ძირიც!
-ყლ*საც მოგჭამ ყლ*ს ძირსაც, შენც მოგტ*ნავ და შენ ჯიშსაც