0

ნახმარი ჯეშტი

ნახმარი ჟეშტი გადატანითი ფორმით ნიშნავს დაჭეჭყვას როგორც დაჭეჭყილი ჟეშტი

იცი რასგიზავ
-რას?
გათრევ ნახმარი ჟეშტივით