0

დაიცადე მაგან ნახოს

ძირითადად იყენებენ გოგონები როდესაც შეყვარებულებს შორდებიან. იყენებენ ხშირად მუქარის მხრივ.

დაიცადე მაგან ნახოს ეგ თუ გავახარო თავის მომავალ შეყვარებულთან ან დაიცადე მაგან ნახოს დავიყენო ჯერ ტრ*კი