0

ეხლა არა ახლა

ეს ფრაზა გამოიყენება ორ მხარეს შორის სიტყვიერი დაპირისპირების შემდგომ, როდესაც რომელიმე მხარეს არგუმენტები ამოეწურება და იწყებს გრამატიკული შეცდომების შესწორებას.

პარასკები არა პარასკევი