0

ცივ ნიავს არ მოგაკარებ

ფრაზა რომელიც ძირითადად გამოიყენება მზრუნველობის გამოსახატად, მაგრამ თუ ამ ზაფხულს წამოგცდა, შენი საქმე წასულია.

..