0

ასექსუალი

სექსუალური მიზიდულობის არ ქონა არანაირი სქესისა და ორიენტაციის ადამიანის მიმართ.

-მე ასექსუალი ვარ.
-ეგ რაღა ჯანდაბაა?
- -_- -_- -_-