0

ბონდაჟი

სექსუალური სიამოვნების მიღების მიზნით, თოკების, ხელბორკილების თუ სხვა საშუალებების გამოყენება.

- ბიჭო ბონდაჟიორობა ხომ არ გიცდია?
-ჯერჯერობით მანდამდე არ მიშვებს.