1

უროლანგია

სექსუალური ფეტიშიზმი, სადაც წყვილი განიცდის სექსუალურ კმაყოფილებას შარდისგან ან მოშარდვისგან. უროლანგი ფეტიშისტები ერთმანეთის შარდვით იღებენ სექსუალურ კმაყოფილებას, ხშირად ისინი შარდავენ საზოგადოების თვალწინ, და ზოგმა შეიძლება ასევე შარდი დალიოს. შარდის მოხმარებას უროგრაფია ეწოდება. ამ ქმედებებს აღწერენ შემდეგი ევფემიზმებით: „ოქროს წვიმა“ ან „წყლის სპორტი“.

რაც მეტს გაიგებ ფეტიშიზმზე და პარაფილიებზე მით უკეთესი.