1

რეცხვაში გაიწევს

გამყიდვლების ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვა პატარა ზომის გასაყიდად

ეს პატარა მაქ
-რეცხვაში გაიწევს