0

აქ ვინ არის?

გამოიყენება სავაჭრო ობიექტზე რომელიც კონსულტანტის ან გამყიდველის მიერ მიტოვებულია რამდენიმე წუთით, ყურადღების მისაქცევად, ძირითადად ამბობენ ხმამაღალი ოდნავ გაღიზიანებული ტონით

- გოგონა აქ ვინ არის?
- არ ვიცი ქალბატონო გასულია