0

დაბრედვა

პირდაპირი მნიშვნელობით სიკვდილი, თუმცა ხშირად გამოიყენება როგორც ელექტრონული მოწყობილობის, (ტელეფონის, კომპიუტერის) წყობილებიდან გამოსვლისას ან მისი ელემენტის სიცოცხლის ამოწურვისას

დამებრიდა ეს დედამოტყნული რა... ყლეო გამაშვებინე ზარი მოვიდა ის ჩემისა!