0

მერჯანი

მიემართება ადამიანს, რომელიც ძალიან ადვილად ბრაზდება, ყველაფერი წყინს და პირად შეურაცხყოფად იღებს. იგივე ,,ვარდენა”. მომდინარეობს ასეთივე ხასიათის ბაბუის სახელიდან. გამოიყენება კონკრეტული სანათესაოს ვიწრო წრეში.

- მე რომ მიჯოკრავ ისაა გასაფუჭებელი. დებილების პარადი! აღარ მინდა თამაში.
- აუ ეს სუფთა მერჯანია