0

ჭამე !! ჭამე!!! შენი დედამოვტყან!!!

ყომარბაზის მიმართვა სლოტის აპარატს როდესაც თამაშისას ფული უთავდება, თან სპინის ღილიკაზე მთელი ძალით ბრახუნი, იმ იმედით რო ჯეკპოტს დასვამს

სლოტის აპარატი: ბალანსზე დარჩა 1 ლარი (10 სპინი),
ყომარბაზი: ჭამე!! ჭამე !! შენი დედა მოვტყან!@