0

ცე ვიტამინმა გაუხსნა

პიროვნება რომელსაც ისე გაუხსნა ექსმა, რომ და-ემბაუმებულ კამანდაზე უფრო გასულია. ამ ტერმინის ახლო ნათესავია "მეორე დიხანიემ გაუხსნა", რომელიც ცე ვიტამინის გახსნის ანალოგიაა და გამოიყენება ჯანსაღი ცხოვრებით, დაკავებული ადამიანისადმი.

შიკრიკ, გაიხედე ლამზირა დეიდამ ფრთები აისხა და ჩემკენ მოფრინავს, ჩემი ლამანშის სრუტე მოვტყან!
შენ ბიჭო, ცე ვიტამინმა გაგიხსნა.