0

ჭიქაში ხომ არ ჩააფსი?

მეზობლის მიერ დასმული რიტორიკული შეკითვა, რისი მიზეზიც ჭიქაში თბილი წყლის არსებობაა. ან უბრალოდ ხაზს უსვავს მეზობლის დაბალი იუმორის დონის არსებობას.

-მიდი ერთი წყალი მომიტანე.
ჭიქაში ხომ არ ჩააფსი?!