0

მაჭიკი

მაჭიკი ანუ ქალის ყველაზე დიდი ხვრელი ე.გ.წ მუტელი

-შენ შეგეცი მაჭიკში