0

მუშტი-სილა

სიტყვათა კომბინაცია, რომელიც ორად ჰყოფს ბავშვების ჯგუფს.

ჰაა, თქვი მალე, მუშტი თუ სილა?!