0

ორის აიღეთ

ამ ფრაზას იყენებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ის ადამიანები, რომლებსაც სურთ კეთილგნწყობა გამოხატონ მეორე ნაცნობი მგზავრის მიმართ. ამ ყველაფერს ხშირად მოყვება ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობა ან ფრაზები:-უი რატო შეწუხდი?
-მოგკლავ იცოდე...
-ჩადი ლეილა, ბავშვებს გაფიცებ ჩადი
და სხვა მრავალი

-აგერ ორის აიღეთ.
-კაი ქალო, ნუ წუხდები ჩადი!
-არა რას ამბობ!
-კაი, მადლობა!