0

მე არასდროს

საქართველოში გავრცელებული თამაში, რომელიც თქვენს ბნელ მხარეებს ააშკარავებს

მე არასდროს მომიფსამს ზღვაში დოინჯით