0

მიდი და გნახავ

ცბიერი და ამავდროულად გამოსადეგი გზა ნაცნობის ან ნაცნობებისაგან თავის დასაღწევად.. ყველაზე ზრდილობიანი ტყუილის ფორმა.

))))