0

ბაბილოზავრი

ვეშაპი, რომელმაც განიცადა ევოლუცია. თავდაპირველად გაუჩნდა მენჯები,შემდეგ კიდურები და იქცა ხმელეთის ცხოველად. აღმოჩენილია უდაბნოში. კავშირი აქვს დათვთან.

შესულია უნარების მე-4 ვარიანტში. წვლილი მიუძღვის ნაადრევი ქორწინების პოლულარიზაციაში.