0

რაქენი?

კითხვა,რომელიც მთელი ივლისის განმავლობაში ძალიან პოპულარულია და პასუხი ყოველთვის ბანალური და ერთნაირი აქვს:,,რავი დავწერე''

რაქენი?ადვილები იყო? ჩემი შვილი წერდა?