0

ძაღლებს ძაღლებს ძაღლებს

დაგინების საწინააღმდეგო ანუ ამოგინების ერთგვარი ფორმა. სამი სიტყვისგან შემდგარი მაგიური ფრაზა რომელიც თითქოს ანეიტრალებდა დაგინებას. ის ძირითადად 90 იანელ პაცნებს შორის იყო გავრცელებული.

- ჩემი დედა ვატირე თუ ვქნა.
- დროზე ამოაგინე ბიჭო!
- ძაღლებს, ძაღლებს, ძაღლებს.