0

ამან ამან

საქართველოში გავრცელებული თამაში რომელშიც ერთ ერთი ადამიანი ქრაშავს მეორე ადამიანს.

ლეკუნა კოცნის ლუკას (თამაშმა მოუწია ისე კიარუნდოდა და არც მოწონს;არაა)