ერთი ჭიქით დაგლოცავთ და წავალ - განმარტებები - ბიძერი