0

ადნა ფსავს და ვტარაია უყურებს

ქართულ-რუსული წინადადება რომელიც ხშირად ჟღერს რუსულენოვანი ძიძის პირიდან, როდელას მან შეგამჩნიათ სენ და შენი მეგობარი ტუალეტში ერთად შესულები

*გამოვდივართ ტუალეტიდან
-რა არის ეს! ადნა ფსავს და ვტარაია უყურებს!