0

შევიკრიბოთ ერთხელ კლასელები

საქართველოში გავრცელებული ფრაზა, რომელსაც გამოიყენებენ ძველი კლასელები ქუჩაში შეხვედრის დროს და არღვევენ უხერხულ სიჩუმეს

მაგალითად 10 წლისთავზე