0

ჩემი წერდაა?

არსებულ ფრაზას ხშირად მოისმენთ ეროვნული გამოცდების მსვლელობისას, ცნობისმოყვარე მშობლისგან რომელმაც ლოცვაა ეს ესაა წაიკითხა

ჩემი წერდაა?