0

ა,რა?,ე,ბიჭო

სიტყვები რომლებიც არ უნდა წამოგცდეს ძმაკაცთან

ა ამომდე ყბა
ე ზანგის ყ*ე
რა? ხუინა
ბიჭო ვირმა გირჭო