0

და რამე...

ეს არის სიტყვა რომელსაც ამატებენ წინადადებას, სამაგიეროდ ყლაპავენ მის 1/3-ედს ან უკეთეს შემთხვევაში 2/3-ედს, ისედაც ნათელი ყოვდღიური სიტყვების ნაცვლად დროის ფუჭად ხარჯვის თავიდან ასაცილებლად

სიტუაცია დასასვენებლად წასვლისას, სახლიდან გასვლის მომენტი:

წახვედი და რამე ?!

წახვედი და მიგაქვს ზურგჩანთა და ყველაფერი რაც რის წაღებასაც აპირებდი?!