0

ნახვამდის

ნახვამდის არის დამშვიდობების ფორმა და ერთი ადამიანი ეუბნება მეორეს როცა უნდა რომ ისევ ნახოს ის ადამიანი. (იგივეა რაც ნახვამდე გემშვიდობები)

თქვენ წარმატებით გაიარეთ პირველი ეტაპი. ნახვამდის, გელოდებით შემდეგ ეტაპზე.