0

გავიაროთ

ქართულ სუფრაზე მოსაფსმელად გასვლის ერთგვარი შეთავაზება გვერდით მჯდომი სუფრის წევრისადმი

- კობა წამო გავიაროთ
- წამო წამო, მოვალთ ახლავე