0

ქუჩა

რა იყო პარიზია?

ლეგენდარული ფრაზა!გამოითქმის მაშინ,როდესაც გზები ზედმეტად გადატვირთულია.