0

მასწ გავყვები

ფრაზა, რომელსაც იყენებს ვითომ ავადმყოფი მოსწავლის მეგობარი მოსაწყენი გაკვეთილისაგან თავის დასაღწევად.

-თავი მტკივა ექიმთან ჩავალ.
-მასწ გავყვები.