0

ალაოდ ხოარ ხარ?

იგივე ,ხოარ გაუბერე'... როდესაც მეგობარი რაიმე სისულელეს გეტყვის და შენ ამოწმებ ნორმალურია თუარა.

-მოდი ერთი თვე აღარ დავლიოთ..
-ალაოდ ხოარ ხარ???