არა,ა?ბიჭო - განმარტებები - ბიძერი
0

არა,ა?ბიჭო

სიტყვა რომელიც არუნდა წამოგცდეს ძმაკაცებთნ..

არა ვირმა გთხარა
ა ამომდე ყბა
ბიჭო ვირმა გირჭო