0

კაი პლანის დამთესავი, არი ჩემი ნათესავი

საქართველოში ფართოდ გავრცელებული, ქუჩის პოეზიის ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული ლექსი-ანდაზა, რომელიც მარტივი დასამახსოვრებელია და გამოხატავს პოზიტიურ დამოკიდებულებას კანაფის მიმართ

ეწევი ბრატ?
ჰმმ როგორ არა ძმაო კაი პლანის დამთესავი არიჩემინათესავი