0

არ შეგეშინდეს

ფრაზა გამოიყენება უცხო პირთან ერთად სახლში შესვლისას, არეული სახლის შემთხვევაში უხერხულობის გასაფანტად, ხშირ შემთხვევაში არც არაფერია შესაშინებელი, მაგრამ მაინც...

მოდი ოღონდ არ შეგეშინდეს!
პასუხი: არა, რა უნდა შემეშინდეს, ჩემთან უარესია