2

ფათახში მიცემა

ალკოჰოლით ან მოსაწევით მიღწეული ძლიერი მდგომარეობა, ძირითადად მოულოდნელი.
ხასიათდება ფათახისებრი დარტყმის შეგრძნებით.

-ააა ბიჭო მოგცა წიხლი ფათახში?
-...