0

ხასიათი შეცვალა

მადლობისმიერი ფრაზა გამოიყენება ტრუხა მცენარის მოწევის შემდგომ.

დაგაბოლა ძმა ?
ხასიათი შეცვალა <3

0

ხასიათი შეცვალა

ითქმის მოსაწევზე რომელიც არც თუ ისე კარგია მაგრამ არუნდათ რომ გაუტეხონ იმას ვინც მოაწევინა

-როგორი მოსაწევია აბა?
-რავი ხასიათი შეცვალა