0

მაქანე იმას თუ იცნობ ?

ქუთაისური ტერმინი. გამოიყენება პიროვნებასთან საერთო ნაცნობის აღმოჩენის მიზნით

რა უბნელი ხარ ძმა ?
- ზაოდელი
მაქანე იმას "სახელი" იცნობ ?