0

ორმოცებიდან დავდგეთ

გულისხმობს 40 +/- კმ/სთ სიჩქარეებიდან დრაგს მანქანებს შორის, იაპონურების შემთხვევაში ემატება მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვაც და გამოითქმის როგორც : ორმოცებიდან - დაკეტვამდე (180-მდე) დავდგეთ

გერმანელებთან შეჯიბრებისას "იაპონელები" აუცილებლად იყებენ "მაქსიმალური სიჩქარის ლიმიტის წესს"